Drømmen om en anden boform

En drøm skal udleves for at blive til virkelighed, og som menneske er det vigtigt, at vi tør udleve vore egne drømme – ikke andres. Vores drøm startede for 12 år siden.

Drømmen

En kold dag i februar år 2000 kørte vi mod Odense. Vi havde fået lov til at besøge arkitekt Torkild Kristensen i hans glashus. Et meget spændende besøg. Spiren til vort eget glashus var blevet født.

I oktober 2004 fik vi byggetilladelse fra dengang Helsinge kommune. En byggetilladelse uden dispensationer. Dette har været et vigtigt element for os, da vi mener, at denne boform skal kunne opføres i almindelige boligområder.

De statiske beregninger på selve glashuset er blevet udfærdiget af Dansk Erhvervs Gartnerforening (DEG). Kravet til selve glashuset omkring bl.a. snetryk har været de samme som til et almindeligt hus. Dette har gjort at fundamentet og konstruktionen er kraftigere end til et almindeligt produktions drivhus.

Lys, Ild, Luft og Vand

I foråret 2005 kontaktede vi forskellige drivhus firmaer, vort valg faldt på Drivadan i Søndersø på Fyn. I et meget tæt samarbejde med Drivadan fik vi skabt et glashus med de rigtige facader, hvor forholdet til indsyn blev vægtet højt, materialevalg, farver og hele designet. Vore ideer er til fulde blevet efterkommet.

Det har været os meget på sinde, at glashuset skulle falde naturligt ind i omgivelserne, da det ligger i udkanten af et parcelhus område. Endvidere har vi forsøgt at implementere naturens fire elementer i vor bolig.

Lys, Ild, Luft og Vand